átváltás akadálymentes nézetre
1. kép

Beszámoló

A Diákönkormányzat elmúlt tíz évéről

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.”

                                                                       Szent-Györgyi Albert

 

            A Földes Ferenc Gimnázium diákönkormányzatának 2001-től vagyok igazgatóhelyettesként támogató tanára. Az évek alatt olyan ifjúsági szervezet létrehozása volt a célunk, melyben a tagok, és rajtuk keresztül az iskola diákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel állnak elő, a megvalósításban is tevékenyen részt vesznek, és ezáltal személyiségüket és környezetüket is fejlesztik.

Terveink között szerepelt, hogy a tanórai kereteken túl a tehetség kibontakozásának sokféle lehetőségét biztosítsuk a diákközélet terén. Közös munkánkban kiemelt szerepet kapott és kap a diákjogok ismerete és gyakorlása, a közösségi élet szervezésének módszertana, a kommunikációs készség fejlesztése, a diákújságírás, az évkönyvkészítés és (időnként) az iskolarádió üzemeltetése. Ugyanakkor fontos célnak tekintettük és tekintjük az iskolai szinten megvalósítható hatékony állampolgári nevelést és a szociális érzékenység fejlesztését is.

Az alábbi képes összefoglaló reményeim szerint meggyőzi a kedves olvasót, hogy jó úton haladunk.

   Iskolánknak a 4, 5 és 6 évfolyamos képzésben összesen 22 osztálya és több mint 750 diákja van. Minden osztályközösség egy vagy két főt, – az osztálytitkárokat – delegál a Diákönkormányzatba, ahol ők a diákság érdekeit képviselik. Az osztálytitkárokat az osztályok maguk választják, indokolt esetben le is válthatják őket. A DÖK működése a diákság által írt és elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzaton alapul. Ez a szabályzat a tíz év során a diákok javaslata alapján többször is módosításra került. Minden tanévben vettek részt osztálytitkárok a diákjogokról szóló tanfolyamokon is. Jelenleg egy diákcsoport a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának kibővítésén és aktualizálásán dolgozik.

Az osztálytitkárok évente titkos szavazással megválasztják a vezetőiket.

Az osztálytitkárokkal, és a diákönkormányzat vezetőségével havonta legalább kétszer, de általában többször összegyűlünk, hogy a diákok a fontosabb kérdéseket megtárgyalják, illetve a közeledő iskolai programokról – pályázatok, versenyek, kiállítások, egyéb események – tájékoztatást kapjanak, illetve az osztályokban felmerülő aktuális észrevételeket, kéréseket, problémákat megbeszéljék. Az itt elhangzottakról az osztálytitkárok kötelesek tájékoztatni a diákságot.

A diákönkormányzat vezetőivel közösen kiemelt feladatunknak tekintjük, évente egy diákkonferencia szervezését. A Konferencia napot többhetes szervezőmunka előzi meg, ezalatt az osztálytitkárok összegyűjtik és megvitatják saját osztályuk tapasztalatait. Munkám egyik legjelentősebb sikerének azt a bizalmat érzem, amellyel a konferencián minden osztály képviselője megtisztel. Felelősségteljesen és mindvégig nagyon őszintén beszéljük meg a felmerült kérdéseket. Amire csak tudok, válaszolok, megoldási javaslatokat teszek, illetve továbbítom az észrevételeket, kéréseket, köszöneteket az érintetteknek. Nagyon fontosnak tartom azt a szemléletet, amelynek köszönhetően a konferencián a kérdések, kérések és panaszok mellett egyre több dicséret, köszönet és kidolgozott változtatási javaslat is elhangzik. A Konferencia napon elhangzottakról minden osztály összefoglaló kimutatást, emlékeztetőt is kap.

A konferenciát mindig összekötjük egy olyan kirándulással, ahol megyénk kevéssé közismert, de kultúrtörténeti, természetföldrajzi szempontból érdekes tájait látogatjuk meg. Többször jártunk Hegyalján, a Cserehát és a Bodrogköz vidékén. Konferencia napot tartottunk például: Bogácson, Kékeden, Tarcalon, Pusztaradványban, Boldogkőváralján, Hídvégardón, Cigándon, Szemerén, Dubicsányban, Királdon, Nagybarcán, Kurityánban. Ezúton is köszönjük azt a sok segítséget, melyet állandó kísérőnktől Barna István tanár úrtól és a kedves fogadtatást, esetenként vendéglátást, melyet a felsorolt települések vezetőitől, lakóitól kaptunk.

 

A Diákbizottság az iskola tanulóinak érdekvédelmi és érdekképviseleti fóruma. A DÖK Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően a diákok folyamatosan élnek tanácskozási, képviseleti, használati, javaslattételi, véleményezési, egyetértési, döntési és szükség esetén jogorvoslati jogkörükkel.

Csak néhány konkrét példát sorolok fel ezek közül a teljesség igénye nélkül.

A diákoknak joguk van:

            A diákság tájékoztatását a számukra megfelelő módon megtenni – ez az osztálytitkárokon, az iskolarádión, az évkönyveken, plakátokon, a honlapon és a 2010-ben a Konferencia napon kért, és mára már a folyosón elhelyezett és folyamatosan működő kivetítőn keresztül történik.

            Az iskolarádió és iskolaújság szerkesztőségének, munkatársainak megválasztásához – az iskolarádió „fénykorát” a „Radio aktív” korszakában 2007 és 2009 között élte. A lehetőség mindenki előtt nyitva áll, a Diákönkormányzat folyamatosan várja azokat a diákokat, akik szívesen részt vállalnak a diákrádió szerkesztésében.

            Döntéshez a DÖK saját működésének kérdéseiről, intézkedéseiről, és a kapott anyagi eszközök felhasználásról; a DÖK-öt segítő nagykorú személy felkéréséről, megbízásáról; a Földes plakett odaítéléséről.

            Véleményezni az iskola pedagógiai programját, házi rendjét, az igazgatói pályázatot, ezzel a joggal az utóbbi években a DÖK több alkalommal is élt.

Nagyon fontosnak tartjuk nemzeti hagyományaink őrzését is. Nemzeti ünnepeink alkalmával a Földes Ferenc Gimnázium teljes tanulóifjúsága minden alkalommal megtekinti az ünnepi műsorokat, melyeket a diákok a magyartanáraik segítségével készítenek. Az emlék és gyásznapokra kiállításokkal és koszorúzásokkal emlékezünk.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján, hagyományainknak megfelelően a diákbizottság vezetői és az osztálytitkárok egy ünnepség keretén belül megkoszorúzzák az iskolában található vitéz Oláh Miklós és Széchenyi emléktáblákat.

Rendszeresen szervezünk gyűjtési akciókat is, az évek során gyűjtöttünk vajdasági, erdélyi és borsodi árvízi károsultaknak, támogattunk egy kárpátaljai iskolát, és gyűjtést szerveztünk a leégett kelet-erdélyi gyimesbükki magyar iskola megsegítésére csakúgy, mint rákbeteg tizenévesek gyógyítására.

  Az 1-2 forintosok bevonásakor, azok összegyűjtésével is foglalkozott a DÖK, a beváltott összeget az „A” tornaterem modernizálására fordítottuk. 2012-ben pedig a 10.H osztály szervezésében a régi ifjúsági klub felújítására került sor.

  A 2013-14-es tanévben mi is segítettünk a Pálos kolostor felújításához szükséges adománygyűjtésben. 2015 tavaszán csatlakoztunk a „jót tenni jó” gyűjtési felhíváshoz, mely a Kárpátalján élő nehézsorsú fiatalokat segítette. Az utóbbi három évben, pedig több alkalommal is társultunk a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi, és Gyermekvédelmi intézmény „Segít Miskolc” akciójához is.

  A Diákönkormányzat aktívan közreműködik az iskolai diákélet szervezésében, a tanulók együttműködésének fejlesztésében. Iskolánk hagyományai közé tartoznak az évente megrendezésre kerülő kulturális napok. Erre a napra a diákság pályamunkákkal, művészi alkotásokkal, versmondással, zenés fellépésekkel, színdarabokkal és egyéb kulturális programokkal készül. A legkiemelkedőbbek bemutatkozhatnak a Miskolci Nemzeti Színházban megrendezett Földes-esten. A versengés nemcsak egyéni szinten, hanem osztályok közt is zajlik, a legtöbb pontot szerzett osztályok jutalomban is részesülnek.

  Nemcsak a szereplők között, hanem minden kategória zsűrijében is helyet foglalnak diákok.

  A Földes Bál szintén iskolánk hagyományos rendezvénye, melynek szervezésében és évről évre történő megújításában a Diákönkormányzat oroszlánrészt vállal.

  A DÖK javaslatai alapján, az elmúlt évek során megelevenedett például a velencei karnevál, a Casino Royale, Hollywood, a 20-as évek, és az angol arisztokrácia világának hangulata is.A báloknak gyakran voltak meglepetésvendégei, fellépett a Földes bálon többek között a Desperado, a Groovehause, a Freezer, Oláh Szabolcs, a Rockets, a Bohemian Betyars és a Julcsi and the babyfaces is.

              A diákok körében talán legnépszerűbb és leginkább várt rendezvény a diákigazgató választás.  Tizenkét évvel ezelőtt az iskola diákbizottsága a diáksággal egyeztetve elkészítette a diákigazgató választás reformját, amelyet azóta minden évben felülvizsgált, és új javaslatokkal egészített ki. Ebben az évben elérkezett az ideje egy nagyszabású átalakításnak, melyet Szűcs Tamás tanár úr irányításával valósítottak meg a diákok. Így ebben a tanévben két kampányra is sor került.

  A szavazást Ellenőrző Bizottság műkodési szabályzata

  A diákigazgató-választás menetének szabályzata

  A változatos programok, bevonulások, kampányfilmek, színdarabok, tanárrablások, ügyességi és táncbemutatók, tenyérjósok és arcfestők, tűzzsonglőrök, pizsama bemutatók, koncertek és vetélkedők sora bizonyítja, hogy kreativitásban nincs hiány. Mindeközben a Diákönkormányzat által választott ellenőrző bizottság tagjai mindenütt jelen vannak, ellenőriznek, problémát oldanak, konfliktust kezelnek, segítenek. A szavazókat a jelöltek erkélyről elhangzó kortesbeszédei is befolyásolhatják.

  A győztes párt igazgatója, pedig átveszi egy napra Veres Pál igazgató úrtól az iskola vezetését, a fordított napon diáktanárok tanítanak és a szünetekben vidám programok, tanár-diák meccsek, vetélkedők várják a diákokat.

             

              A diákok kezdeményezésére jött létre, a mára már hagyománnyá vált, méltán népszerű Sportnap is.

  A vidám újítások sora azonban még hosszan folytatható. Nagyon népszerű a karácsonyi szaloncukros jókívánság üzenet, amit a Mikulás és krampuszai visznek el minden érintetthez. Sőt a Mikulás az iskolavezetést is érdemei szerint jutalmazza évről évre.

  A jókívánságok, szeretet- és szerelmes üzenetek tavasszal is eljutnak a címzettekhez.  A Bálint-napi meglepetés meghonosítói már az egyetemet is elvégezték, de követőik minden évben eljuttatják a jókívánságokat a címzettekhez.

  A Tavaszköszöntő Táncház újabb kezdeményezésnek számít. Tervezzük a folytatást.

  A Diákönkormányzat tagjainak kedves figyelmességét mutatják a nőnapi és pedagógusnapi apró meglepetések is.

              Április végén, pedig a végzős Diákönkormányzati vezetők búcsúztatására is sor kerül, ahol kis emlékkel búcsúznak tőlük társaik.

              2010-ben új hagyomány is útnak indult a Földesben, a legkisebbek – az iskola új, 7-es és 9-es diákjai – játékos ismerkedési vetélkedője az ún. Kopasz-vagy Csacsi-avató.

                          Fontosnak tartjuk azt is, hogy a gimnáziumunk diákjai aktív szerepet vállaljanak Miskolc város és Borsod-Abaúj-Zemplén megye diákönkormányzatának munkájában is. 2002 óta a Földes Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának tagjai folyamatosan aktív szerepet vállalnak a városi és megyei Diákönkormányzat diákjogi, kulturális és média, pénzügyi, környezetvédelmi és külügyi bizottságaiban. Minden évben a DÖK vezetői képviselik iskolánkat a város, illetve a megye által szervezett konferenciákon, diákjogi, személyiség- és közösségfejlesztő, projekttervező, pályázatíró stb. továbbképzéseken.

  Már három alkalommal iskolánk tanulóját választották meg Miskolc város diákpolgármesterének. Ebben a tanévben ezt a kitüntető címet Révai Márton 12. H osztályos tanuló, a Földes diákönkormányzatának vezetőségi tagja nyerte el. Miskolc várost és Borsod – Abaúj – Zemplén megyét az országos Diákparlamenten is több alkalommal képviselte Földes-diák.

  A Diákönkormányzat tagjai évek óta nagy sikerrel vesznek részt a Modell Európa Parlament rendezvényein, az itt folyó munkát Fazekas Róbert tanár úr koordinálja.

              Fontosnak tartjuk a jó kapcsolat ápolását a Földes öregdiákjaival is. A tizenöt év során több alkalommal tettek eleget az iskola diákönkormányzatának képviselői a pesti öregdiákok meghívásának. Szoros kapcsolatot ápolunk a 2011-ben alapított Földes Öregdiák Egyesülettel. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Földes Ferenc Gimnázium Öregdiák Alapítványának és Egyesületének képviselői minden végzős ünnepség és ballagás alkalmával jutalomban részesítik az arra legérdemesebb diákokat. 2013-tól az Öregdiák Egyesület Közösségért-díjjal jutalmazza azt a végzős diákot, akinek emberi tulajdonságai és közösségépítő tevékenysége a gimnáziumi évei alatt kiemelkedő és meghatározó volt.

              Az elmúlt tizenöt évben hagyománnyá vált az a kezdeményezésünk is, hogy szakmájukban elismert, egykori Földes diákok tartsanak előadást saját- szak és művészeti területükről az érdeklődő diákoknak. A Földes Konferencia Napokon nagy tisztelettel köszönthettük Kabdebó Lóránt irodalomprofesszort, Koncz Gábor Kossuth díjas színművészt, Dr. Marosi Ernő művészettörténészt, akadémikust, Dr. Lévai Péter fizikust, akadémikust, Király Péter fizikust, Jenei László írót, szerkesztőt, László Zsolt színművészt, Répási József vegyészt, Dombóvári Tibor fotóművészt, Péter Orsolya egyetemi docenst, Oszlányi Gábor fizikust, Csíkos József hegymászót, a Himalája expedíció tagját, Porkoláb Tibor irodalmárt, Dr. Kiss György matematikust, Csató Endre informatikust, Dr. Mezősi Emese endokrinológust, Dr. Trócsányi Zoltán fizikus, akadémikust, Lorencz Kinga csillagászt, Dr. Dobrossy Istvánt, a megyei levéltár igazgatóját, Dr. Kékesi Tamást a kémiai metallurgia professzorát, Dr. Lakatos István akadémikust, Király Zoltán matematikust, Nagy Balázs klímakutatót, Dr. Csernoch László orvosprofesszort, Szunyogh László megyei főépítészt.

              A felsorolt tudósok és művészek közül többen írtak már a végzős diákokat köszöntő visszaemlékezést évkönyveinkbe.

  2003 óta éves rendszerességgel megjelenő kiadványunk ugyanis a Földes évkönyv, melyben a végzős osztályok a gimnáziumban eltöltött 4-5-6 évük emlékezetes eseményeiről, sikereikről készítenek képes összefoglalót. Az évkönyvek szerkesztőjeként azt a célt tűztem magam elé, hogy ezek a kiadványok a Földes Ferenc Gimnázium életének modern krónikái legyenek. Az eltelt év eseményeiről, versenyeredményeiről, a diákönkormányzat munkájáról, az iskola kulturális, tudományos és szakmai rendezvényeiről, a külföldön és Magyarországon tett tanulmányi kirándulásokról, a testvériskolai kapcsolatainkról, a tehetséggondozásban végzett tevékenységeinkről tartalmazzanak képes összefoglalókat. Az évkönyvekben nemcsak a személyes hangú beszámolókat írják a Földes diákjai, hanem a borítókat is minden évben az iskola egy tehetséges grafikus, informatikus diákja tervezi.

   

  Talán nem tűnik szerénytelenségnek, ha azt gondolom, hogy a Földes Ferenc Gimnáziumban sikerült egy aktívan működő, demokratikus diákközösséget létrehozni. Ahol a Diákönkormányzat tagjai lehetőségükhöz képest alkotó részesei lehetnek a különböző szintű – iskolaitól a nemzetin át, az európai – társadalmi folyamatoknak.

  Mindez sok, a közösségért tenni tudó és akaró, kreatív, a szabadidejét a közösségért feláldozni kész diák összefogásával és az őket tanító tanárok áldozatos segítségével volt megvalósítható.

  Ha a Földes Ferenc Gimnázium diákönkormányzatának munkájára, elmúlt tizenöt évére gondolok, bizakodva tekintek Szent-Györgyi Albert által a mottóban megfogalmazott jövő felé.

                                                                                    Kovácsné Szeppelfeld Erzsébet

                                                                                                igazgatóhelyettes 

Aktuális eredmények

 • Fizika - Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny II. kategória

  döntő 3. helyen végzett

  Fehérvári Donát (12.B)

  Felkészítők: Biró István, Kovács Benedek, Pál Mihály Imre, Zámborszky Ferenc

   
 • Fizika - Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny I. kategória

  döntő 11. helyen végzett

  Farkas Roland (12.C)

  Felkészítő: Pál Mihály Imre

   
 • Fizika - Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny I. kategória

  döntő 5. helyen végzett

  Molnár István Ádám (11.B)

  Felkészítők: Kovács Benedek, Zámborszky Ferenc, Dezsőfi György, Dudás Imre

   
 • Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

  országos 21. helyen végzett

  Malinkó Dioméd (10.B)

  Felkészítő: Biró István

   
 • Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

  országos 19. helyen végzett

  Fazekas Máté András (9.C)

  Felkészítő: Kovács Benedek

   
 • Dürer fizika verseny

  országos 9. helyen végzett

  Bottyán Márton Péter (12.B), Fekete Martin (12.B)

  Felkészítők: Pál Mihály Imre, Biró István

   
 • Dürer fizika verseny

  országos 9. helyen végzett

  Melcher Kinga (11.B)

  Felkészítő: Kovács Benedek

   
 • Zrínyi Ilona Matematikaverseny

  vármegyei 13. helyen végzett

  Bahor Norbert Ákos (7.B)

  Felkészítők: Csetneki Csilla, Dr. Győry Ákos

   
 • Zrínyi Ilona Matematikaverseny

  vármegyei 13. helyen végzett

  Bahor Norbert Ákos (7.B)

  Felkészítők: Csetneki Csilla, Dr. Győry Ákos

   
 • Zrínyi Ilona Matematikaverseny

  vármegyei 10. helyen végzett

  Kecskés Katalin (8.B)

  Felkészítők: Dr. Szabadfalviné Kormányos Anikó, Tóth Tibor

   

Gratulálunk!