átváltás akadálymentes nézetre
1. kép

Testnevelés

Beszámoló a Földes Diáksport Egyesület munkájáról 2021/ 22-es tanévről

A Földes Ferenc Gimnázium Diáksport Egyesülete már 1998-tól eredményesen működik. Tagságát a gimnázium tanulóifjúsága adja. Működésének célja, hogy az iskolánkba járó, sportoló diákjainkat felkészítsük a korosztályos versenyekre, illetve megszervezzük a tanulók délutáni sport-, és szabadidős tevékenységét.

Egyesületi munkánkat iskolánkkal, együttműködési megállapodás alapján végezzük. Tehetséges sportolóink rendszeresen részt vesznek a Diáksport Szövetség városi-, és megyei versenyein, bekapcsolónak az MDSZ országos felmenő rendszerű diákolimpiai versenysorozatába. Egyesületünk is több kupát, tornát szervez (Karácsonyi kosárlabda kupa, Földes Foci kupa, Röplabda torna), és részt veszünk más iskolák, diáksport egyesületei által szervezett sporteseményeken (kupák, emléktornák).
A tömegsport keretében házibajnokságot szervezünk (futball,), és részt veszünk a város által szervezett tömegsport megmozdulásokon (pl. utcai futóversenyek, téli túrák, kerékpáros túrák) is.

Egyesületünk a versenysport támogatására nyolc szakosztályt működtet (kosárlabda fiú-lány, kézilabda fiú-lány, fiú labdarúgás, lány röplabda, torna fiú- lány). Hét egyetemi végzettségű testnevelő irányítja, és szervezi a szakosztályok szakmai munkáját, versenyeztetését, a kötelező iskolai elfoglaltságaikon felül.

A szakosztályaink mellett azokban a sportágakban is támogatjuk tehetséges tanulóink versenyzését, amelyekben nincs szakosztályunk, így lehetőséget biztosítunk számukra, hogy bekapcsolódjanak a diákolimpiai küzdelmekbe. Támogatjuk az utazási költségeiket, vagy vállaljuk a nevezési díjaik finanszírozását.
A tömegsport érdekében lehetőséget nyújtunk tagjainknak, hogy a tanítási időn kívül is, igénybe vegyék az iskola létesítményeit, s használják a DSE sporteszközeit, kondicionáló termét.

A Diáksport Egyesületünk munkájáról, gazdálkodásáról, minden évben kötelezően be kell számolnunk a közgyűlésnek, vagy küldöttgyűlésnek. (május 31.-ig) Erről jegyzőkönyv készül. A tanulóink (tagság) a beszedett tagdíjakról, minden esetben bevételi pénztár bizonylatot kapnak. Mivel közhasznú szervezet vagyunk, minden forintot az alaptevékenységünkre kell fordítanunk. Amit ellenőriz a Bírósági Hivatal, ahová az éves bevallást (egyszerűsített éves beszámoló és közhasznú melléklet) be kell küldeni.
A tanulóink befizetett tagdíjainak összegét minden évben: sportszerekre, sporteszközeink javítására, pótlására, új korszerű eszközök beszerzésére, nevezési díjak, játékvezetői költségekre, versenyzőink, csapataink utazási-, szállás-, vagy étkezési költségeire fordítjuk.
2019-es tanév márciusában sajnos kitört a pandémia, ami a mi iskolánkat is befolyásolta, a 7.-8. évfolyamnak jelenléti oktatás volt, a felsőbb évfolyamokban online oktatás történt. A testnevelés munkaközösség elhatározta, hogy a konditermünket kifestetjük és a gépparkunkat is megújítjuk. Használt, de jó minőségű, a sorozat igénybevételt bíró kondigépeket vásároltunk. A vásárolt gépek és beüzemelésük 2 millió 500 ezer Ft-ba került, melyet a tanulók által befizetett tagdíjakból és az 1%-os SZJA felajánlásokból fedezzük. A konditermet diákjaink testnevelési órákon és tömegsportórákon is szívesen használják.

A 2020/21-es tanév jelenléti oktatással kezdődött, majd november elején ismét online oktatásra tértünk át. A Diáksportversenyek felfüggesztésre kerültek, elmaradtak.
A DSE szakosztályok edzéseit sem lehetett megtartani. Az alábbi számok a 2021. októberig megtartott versenyek költségeit illetve az év elején beszerzett sportszerek, sportruházat költségeit mutatják. A tagságunk által befizetett tagdíjak nagy része tartalékolásra került.
Összegszerűen:
2021. évben a befizetett tagdíj bevétel: 2.526.000 Ft volt.

120.043,-Ft asztalitenisz, tollaslabdaütők, labdák, amit minden évben pótolni kell.
140.290,-Ft sportmezek vásárlása,
20.870,-Ft, versenyzők étkezése,
288.851,-Ft sporteszközök pótlása, vásárlása (floorball ütők, medicinlabdák, ugrókötelek, teremfocilabda, stb.)
35.000,-Ft sportszerek javítása,
4.685,-Ft utazási költség versenyre
265.250,-Ft sportmezek vásárlása és azok feliratozása, számozása
66.000,-Ft sportolóink jutalmazása:

Összesen: 940 989 Ft tehát, a befizetett tagdíjakból megmaradt: 1 585 011 Ft, amit tartalékolni kényszerültünk. Ezt az összeget áthoztuk a 2022. költségvetési évre. Megálmodtuk és létrehoztuk az iskola udvarán egy kültéri kondiparkot. Ennek a bekerülési költsége közel 5 000 000 Ft, amit a megmaradt tagdíjakból és más támogatás felhasználásával tudtunk kifizetni. Köszönjük támogatóinknak a segítséget! Ahogy mondani szokták: „Nélkülük nem jöhetett volna létre”! Azt hiszem, hogy a diákok által befizetett tagdíjakkal jól gazdálkodtunk, sőt sikerült „megsokszoroznunk”! Mivel nincs sportudvarunk így részben megoldódott a tanulók szabadlevegőn történő testmozgása, mint a testnevelési órán, mint a szabadidős tevékenységük során, ami egészségük és testi fejlődésük szempontjából elengedhetetlen!

Az egyesület egyéb működési költségeit (edzői díjak és járulékai, irodaszerek, könyvelői díjak, stb.) igyekszünk a pályázati lehetőségeket kihasználásával finanszírozni, illetve a szülők személyi jövedelemadójának 1 %- os támogatásával színvonalas szakmai-, és tárgyi feltételeket biztosítani sportolóinknak, a versenysport és a tömegsport területén is. Köszönet érte!
Sportolóinkat igyekszünk megbecsülni és jutalmazni is.
A 7. – 11. évfolyamig, az adott tanév Országos Diákolimpián jó eredményt elért diákjainknak, köszönjük meg egész éves sportmunkáját. A köszöntés, a tanévzáró ünnepségen, jelképes összegű vásárlási utalvánnyal történik. A végzősök jutalmazását, külön ünnepség keretében tartjuk. A „Földes Ferenc Gimnázium kiváló sportolója" címet azok a 12. évfolyamos sportolóink kapják, akik 4-5-6 évig rendszeresen képviselték iskolánkat a különböző diákversenyeken.
A legnagyobb elismerés „A Földes Ferenc Gimnázium legkiválóbb lány és fiú sportolója” címet, az a diákunk kapja, aki kiemelkedő, sokoldalú sporteredményeivel, emberi tulajdonságaival és jeles tanulmányi eredményével is példakép az alsóbb évesek számára. Kitüntetett sportoló tanulóink büszkén viselhetik, a „Földes kiváló sportolója” jelvényt”!
Reméljük, hogy diákjaink és szüleik számára is megnyugtató, -látva jobbítási törekvéseinket-, hogy a befizetett tagdíjak jó helyre kerültek és a testnevelés és sport területén a fejlődést szolgálták, a jövőben is szolgálják!

Beltéri konditermünk:

 


Kültéri kondipark:

 

Földes Ferenc Gimnázium Diáksport Egyesület bemutatása

A Földes Ferenc Gimnázium Diáksport Egyesülete 1998-ban alakult, közhasznú szervezetként. Az egyesület vezetőségi tagjai: elnök: Dióssi Erika, elnök helyettes Murinkó István, vezetőségi tag: Veres Pál.

Az egyesület működésének célja, hogy a gimnázium diákjait felkészítse a korosztályos középiskolai versenyekre, illetve megszervezze a diákok délutáni sport- és szabadidős tevékenységét. Iskolánkkal együttműködési megállapodást kötve végezzük tevékenységünket, így a mindennapos testmozgás biztosításából is kivesszük a részünket, hiszen a szakosztályainkban sportoló diákok „kiválthatnak” két testnevelési órát.
Nyolc szakosztályt működtetünk, többségében fiú és leány sportcsoportokkal (kosárlabda fiú-lány, kézilabda fiú-lány, fiú labdarúgás, lány- fiú röplabda, lány és fiú torna, és természetjáró). A sportcsoportokat felkészült testnevelő- edző kollégák vezetik, jelképes edzői díjért. Ennek fejében heti két edzés, és a korcsoportok versenyeztetését, a tanulók versenyekre kísérését (hétvégén is) vállalják.

Az egyesület működési költségeit az egyesületi tagdíjakból, pályázatokból, és a felajánlott adó 1%-ból biztosítjuk. Az egyesület tagságát a gimnáziumba járó tanulóink adják, a belépés önkéntes, az éves tagdíj 3000 Ft (havi 300 Ft). A tagdíjak összegét teljes egészében a szakosztályaink működtetésére (sportmezek vásárlása, a versenyekre történő utazási, étkezési költségek biztosítására), a sporteszközök vásárlására, pótlására, korszerű sportszerek beszerzésére, szabadidős sporteszközök (asztalitenisz ütők, tollaslabdaütők) pótlására fordítjuk. A megvásárolt sporteszközöket a tanórákon is használjuk, így minden tanulónak tudunk, jó minőségű és mennyiségű labdát, és egyéb testnevelés órán is használt sportszert biztosítani.

A tagdíjak felhasználásáról minden osztályban az év elején tájékoztatást adnak a testnevelők, valamint az igazgató úr a közös évfolyamszülői értekezleteken is. Valamint törvény által előírt kötelességünk évente közgyűlésen - küldöttgyűlésen beszámolni az egyesület munkájáról osztályokból delegált küldötteknek. A diáksport egyesülettel kapcsolatos adminisztrációt (könyvelés, bevallás, stb) könyvelő végzi, a pénzügyi elszámolás felügyeletét is ő látja el.
Munkánk eredményeképpen az elmúlt tanévben is számos országos és megyei sikert értünk el. Leány kosárlabda csapatunk évről-évre bekerül az országos diákolimpia döntőjébe (2013-ban 4. helyen végeztek), de atlétika, sí, és sakk, tájfutás sportágakban is országos sikereket értünk el. Valamennyi labdajátékban csapatunk megyei döntős volt. A csapat sportágak mellett, az egyéni versenyzőink is (úszás, triatlon, atlétika) szép sikereket értek el. Az iskolánkat képviselő csapatok és egyéni versenyzők utazási és étkezési költségeit az egyesületünk finanszírozza.

A diákjainkat III. korcsoporttól a VI. korcsoportig minden korosztályban számos sportágban versenyeztetjük. Azokban a sportágakban, melyekből nincs szakosztályunk, a testnevelési órákon, illetve délutáni külön foglalkozásokon készítjük fel az adott versenyre.
Egyesületünk a színvonalas működtetés érdekében, évek óta igyekszik a lehetséges pályázati forrásokat kihasználni, hogy a tehetséges sportoló diákok versenyeztetését, utaztatását támogatni tudjuk. Igyekszünk diákjainkat az egészséges életmódra nevelni, élethosszig tartó mozgásformákra megtanítani. Ezért iskolánk a téli sí táborokat szervez (haladó, kezdő), a táborokba jelentkező tanulók számára sífelszerelést is tud biztosítani az egyesület (pályázati összegekből fejlesztettük a szertárat).

Kapcsolatot tartunk a város többi iskolájának sportköreivel. Kosárlabda, labdarúgás, kézilabda és röplabda sportágban hagyományosan olyan iskolai kupákat (Karácsonyi kosárlabda kupa, Földes Karácsonyi foci kupa, Húsvéti röplabda kupa,) rendeztünk, amelyre meghívtuk a város, valamint a megye frekventált iskoláit. Ezzel a célunk, versenysport mellett a sporthagyományok ápolása, valamint a sportbarátságok kialakítása is.
A kupákra igyekszünk serlegeket, érmeket, tárgyi jutalmakat biztosítani.
A tömegsport érdekében lehetőséget nyújtunk tagjainknak, hogy a tanítási időn kívül is, igénybe vegyék az iskola létesítményeit, s használják a DSE sporteszközeit.

Számos sportágban házibajnokságot rendezünk, melyeken a diákok szívesen vesznek részt.
Használhatják a kondicionáló termet, s sportolhatnak streetball, asztalitenisz, tollaslabda, valamint floorball sportágakban.
Azokat a tanulókat, akik kimagasló sporteredményeikkel öregbítik, a gimnázium hírnevét jutalmazzuk is. Az országos, és megyei korosztályos versenyeken szép sikereket elért tanulókat a tanév végén jutalmazzuk (vásárlási utalvánnyal), a végzős diákjainknak, akik több éven át, eredményesen, kitartó munkával képviselték iskolánkat a különböző sportversenyeken a „Földes kiváló sportolója” jelvény adományozásával, a legeredményesebb, és a legsokoldalúbb leány, illetve fiú sportolónknak pedig a „Földes legkiválóbb sportolója” címmel köszönjük meg sokéves sportmunkájukat.
Reméljük a működésünkhöz szükséges költségeket a jövőben is sikerül kigazdálkodnunk, valamint tanulóink sportsikereihez megadni minden lehetséges sportszakmai segítséget.

Még színvonalasabb szakmai-, és tárgyi feltételeket biztosítani a versenysport, és a tömegsport területén is.

2015/2016-ös tanév versenyeredményei:
Diáksport Egyesületünk évről évre, számos szép eredménnyel büszkélkedhet.
Az MDSZ országos versenyrendszerében országos döntőbe jutott csapataink és versenyzőink:
A leány amatőr kosárlabda csapat a Diákolimpia országos döntőjén a 12. helyet szerezte meg.
Az Atlétika mezei futás sportágban egy tanulónk az országos 4. helyen végzett. Valamint 1500 m-es síkfutásban IV. kcs-ban egy fiú tanulónk a döntőben a 17. helyen végzett.
Fiú szertorna kezdő csapat országos 6. helyezést, haladó csapat 9. helyet, egyéniben Luterán Péter 5. helyet szerezte meg. Tájfutásban rövidtávon III. kcs-ban egy fiú tanulónk Országos 10. helyet, és egy IV. kcs-os leány tanulónk szintén a 10. helyet, egy VI. korcsoportos fiú tanulónk az országos döntőn a 2. helyet szerezte meg.
Leány floorball csapatunk VI. kcs-ban, az országos elődöntőn a 6. helyen végzett.
Az országos eredmények mellett értékes megyei helyezéseket is elértünk:
A leány torna csapatunk a megyei döntőn a 4. helyen végzett. A fiú kosárlabda csapatunk a megyei 4. helyen végzett.
Atlétáink leány magasugrásban a megyei 1.-és 2. helyet is megszerezték, leány távolugrásban VI. kcs-ban megyei 1.hely, leány 400m-en megyei 1. hely, fiú 3. hely, leány 200 m-es síkfutásban 2. hely, fiú VI.kcs-ban1500 m-en 2.hely, 4x 100 m-es leány váltó megyei 2.hely, 4x400 m-es lány és fiú váltó is a 3. helyen végzett. Gyorskorcsolya sportágban VI. kcs-ban leány 500m-en, és 800m-en, és lány váltóval is 1. helyet sikerült megszerezni. Úszásban a IV. kcs-os leány váltónk 3.helyen végzett.
Ezen kívül a sportági megyei-, és városi versenyeken számos pontszerző helyezést sikerült megszereznünk.
Iskolánk a Megyei pontversenyben, a nagy létszámú középiskolák kategóriában a 3. helyet szerezte meg.

2016-os naptári év pénzügyi beszámoló főbb tételei:
Bevételek főbb tételei:
Tagdíj bevételek                           2 073000 Ft
Támogatások                                   477000 Ft
Egyéb gazdasági tevékenység         664000 Ft
Szem.jöv.adó 1%-a                          405580 Ft
Helyi önkormányzati támogatás
(Mecénás pályázat)                            50000 Ft


Kiadások főbb tételei:
Személyi jellegű kiadások:           1 231000 Ft
Tárgyi eszközök:                             417000 Ft
Érem, oklevél                                    13045 Ft
utazási, étkezési költség                  768000 Ft
pályázati díjak                                   10000 Ft
sportruházat                                   1031000 Ft
könyvelőidíj                                    192000 Ft
egyéb költségek(pl.jutalmazás)         82000 Ft
Posta, irodaszer, nyomtatvány           44880 Ft
Bevételek összesen:                       4706000 Ft
Kiadások összesen                         4351000 Ft
Tárgyévi egyenleg                           355000 Ft (a költségvetési év dec. 31.-ig tart, tartalékolnunk kell a tanév 2. félévére is)

Dióssi Erika
DSE elnök

2018.01.09.

Sport - versenyeredmények

Bővebben...

Versenyeredmények

Sakk megyei amatőr lány: Béla Izabella 12E 1. hely

Egyéni értékszámos  sakk megyei versenyben: fiú IV. korcsoportban Papp Levente 7B osztály 1. helyezést,

fiú V. korcsoportban Csendi Balázs 10H  3.helyezést, Mengyán Márton 9C 4. helyezést,

Lány V. korcsoportban Szuhai Barbara 9C 3. helyezést ért el. Csapatban: Papp Levente, Csendi Balázs, Mengyán Márton, és Molnár Ádám összetételű csapat 2. helyet szerezte meg.

Mindenki tovább jutott az Országos döntőbe! Gratulálunk!

 

Kosárlabda Amatőr Megyei Döntő

1. helyezés Kovács  Attila, Gazsi Ádám 12B, Kurusta Zsolt, Lukács Ábel, Kormos Balázs, Labancz Péter 12H, Macsok Ádám, Tenkely Péter 12C, Géczi Levente 11B, Tóth Áron 10C

 

Kosárlabda 5. korcsoport megyei

2. helyezés: PURGEL DÓRA 7B, ERDŐDI ANNA 8H, RICZKÓ ZSÓFIA 9H, ZAKÁR ADRIENN 9D, BODROGI JULIANNA 10B, BENKŐ GLÓRIA, LETEK NÓRA, PETRIK ESZTER 10H, TÓTH LILI 11B, KISS LÍVIA MIRA 11H

 

Torna:

Fiú: Országos Elődöntő 10. helyezés: Simkó Kornél 9D, Ignácz Bendegúz 9D, Orosz Dávid 9D, Kádár Bálint 9H, Debreczeni Ákos 9H, Vad Gergely 9C.

2015.03.10.

Kondicionáló terem bővítés

Tisztelt Szülők és Diákok!

Iskolánk Diáksport Egyesülete szeretné a gimnázium kondicionáló termét bővíteni, illetve korszerűsíteni.

Bővíteni szeretnénk a gépparkot egy szobakerékpárral, illetve futópaddal. Csak olyan minőségű gépet érdemes vásárolni, ami bírja a sorozatterhelést (a tanulók egymás után használnák). A két kondicionáló gép vételára 6-700 000 FT. A Diáksport Egyesület saját erőből is támogatná a fejlesztést, de sajnos az egész bekerülési költséget nem tudjuk vállalni. A gépeket a mindennapos testnevelés keretében is hasznosítani tudnánk, illetve a délutáni órákban az iskola tanulói térítés nélkül használhatnák.

A megvalósítás érdekében kérnénk a szülőket, és az iskola tanulóit, hogy bármilyen összeggel támogassák elképzelésünk megvalósítását. A felajánlott összegeket a tanulók a testnevelőiben – nyugta ellenében – fizethetik be, a szülők szintén a testnevelőiben- bevételi bizonylat ellenében-, vagy az egyesület számlájára történő befizetéssel (utólagos bevételi bizonylat kiállításával a támogatás összegéről) tehetik meg. Az egyesület számlaszáma:

Földes Ferenc Gimnázium DSE   10200139-27022278-00000000

Megjegyzés: kondicionáló terem korszerűsítés

 

 

Támogatásukat előre is köszönjük!

Tisztelettel

a Testnevelői munkaközösség

2015. január 28.

Versenyeredmény

Örömmel tudatjuk, hogy iskolánk a B-A-Z Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület által meghirdetett Diákolimpiai és Sportszövetségi versenyrendszerben az alábbi eredményeket érte el:

Középiskolák - kis létszámú iskolák leány kategória

1. Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc
2. Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika
3. Diósgyőri Gimnázium, Miskolc

 

Középiskolák - nagy létszámú iskolák fiú kategória

1. Eötvös József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Tiszaújváros
2. Miskolci Herman Ottó Gimnázium
3. Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc

 

Köszönjük azoknak a tanulóknak, akik versenyeredményeikkel és a felkészítő tanáraiknak, akik munkájukkal hozzájárultak a dobogós helyek megszerzéséhez.
Az iskola az eredményes szereplés után pénzjutalomban részesül, melyet sportszerek fejlesztésére, pótlására költhet el.

2015. január 15.

Beszámoló a „Mozdulj az Egészségedért” pályázat” megvalósításáról

 sportolo nemzet logo    cno-hun

A 2013/14-es tanévben a testnevelés munkaközösség elhatározta, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság pályázatán, „Mozdulj az Egészségedért” címmel pályázatot ad be. A pályázat célja, hogy népszerűsítse a rendszeres sportmozgást, különböző szabadidősportot népszerűsítő eseményekkel. A pályamunkánk támogatást kapott, öt sportrendezvényre.

 A pályázatban vállalt programsorozatban, a diákok mellett, a szülőket, és a kollégákat is igyekeztünk megnyerni a szabadidejük sportos eltöltéséhez.

A programunk első rendezvénye az őszi túra volt, melyet 2013.november 30.-án sikeresen megvalósítottunk. Az iskolánkban már hosszú évek óta működik természetjáró szakosztály, és a diákok körében népszerű ez a mozgásforma. A túrát a Bükk-hegységben teljesítettük. 

A diákok mellett szülők, és kollégák is részt vettek a jó hangulatú rendezvényen.

Második programunk a hátrányos helyzetű tanulók korcsolya oktatása, illetve a már korcsolyázni tudóknak korcsolyázási lehetőség biztosítása.

 

A gimnáziumunkba járó hátrányos helyzetű tanulóknak, több alkalommal korcsolyázás alapjainak elsajátítására szerveztünk tanfolyamot. Ezt a programunkat 2013.december 14.-én elkezdtük, és csak januárban tudtuk folytatni, mert a szabadtéri korcsolyapálya állapota-részben a meleg miatt, részben pedig műszaki problémák miatt nem tette lehetővé használatát. Az első foglalkozás után a programban résztvevő diákok, alig várták a folytatást. A gyerekek nagy kedvvel, sok vidám élménnyel gazdagodva vettek részt a programokon, és nem utolsósorban elsajátították a korcsolyázás alapjait.

Az uszodai rendezvényünkön játékos vízi vetélkedőt terveztünk. Ezt a vetélkedőt 2014. január végére terveztük, de a korcsolya program elhúzódása miatt, csak 2014. február 11-12.-13.-án tudtuk megrendezni. A versenyt évfolyamonkénti szervezéssel tudtuk megtartani, mert az uszodába, csak így fértünk be. A vetélkedőn 18 osztály csapata indult el. Az osztályt 6 fős csapat (3fiú-3 lány) képviselte. Az úszástudás mellett, itt a „játékosságé”, volt az elsődleges. Az osztálytársak lelkesen szurkoltak a csapatuknak, és jól szórakoztak a tréfás feladatokon.

A versenyzők oklevél, és érem díjazásban részesültek, így olyan tanulók is érmet vihettek haza, akik egyébként versenyszerűen nem sportolnak.

A következő programunk a Földes Kispályás Labdarúgó kupa volt, melyet 2014. február 28.-án, és március 1.-én rendeztünk meg. A kupára a város középiskoláiból hat csapatot hívtunk meg. A két nap alatt a csoport-, és helyosztó mérkőzésekkel, 11 meccset játszottak a csapatok. A győztes csapat elnyerte a Földes Labdarúgó kupát, és a helyezettek is serleget kaptak. Díjazásra került a legjobb kapus, és a „gólkirály” is. A kupán a csapatok 12 játékossal vettek részt, és csak amatőr játékosok szerepelhettek.

A programsorozat záró rendezvénye a leány kosárlabda kupa volt. A város, és a megye középiskoláiból hat csapatot hívtunk meg. Ezen a programon is csak amatőr játékosok szerepelhettek. Az eseményt 2014. március 7.-én délután a csoportmérkőzésekkel, március 8.-án pedig a helyosztó mérkőzésekkel bonyolítottuk le. A csapatok oklevél, a helyezettek kupa díjazásban részesültek.

A programban tervezett sporteseményeket pályázati támogatással, és Diáksport Egyesületünk által vállalt önrész felhasználásával tudtuk megvalósítani. 

2013. március.10.

Aktuális eredmények

 • Fizika - Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny II. kategória

  döntő 3. helyen végzett

  Fehérvári Donát (12.B)

  Felkészítők: Biró István, Kovács Benedek, Pál Mihály Imre, Zámborszky Ferenc

   
 • Fizika - Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny I. kategória

  döntő 11. helyen végzett

  Farkas Roland (12.C)

  Felkészítő: Pál Mihály Imre

   
 • Fizika - Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny I. kategória

  döntő 5. helyen végzett

  Molnár István Ádám (11.B)

  Felkészítők: Kovács Benedek, Zámborszky Ferenc, Dezsőfi György, Dudás Imre

   
 • Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

  országos 21. helyen végzett

  Malinkó Dioméd (10.B)

  Felkészítő: Biró István

   
 • Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny

  országos 19. helyen végzett

  Fazekas Máté András (9.C)

  Felkészítő: Kovács Benedek

   
 • Dürer fizika verseny

  országos 9. helyen végzett

  Bottyán Márton Péter (12.B), Fekete Martin (12.B)

  Felkészítők: Pál Mihály Imre, Biró István

   
 • Dürer fizika verseny

  országos 9. helyen végzett

  Melcher Kinga (11.B)

  Felkészítő: Kovács Benedek

   
 • Zrínyi Ilona Matematikaverseny

  vármegyei 13. helyen végzett

  Bahor Norbert Ákos (7.B)

  Felkészítők: Csetneki Csilla, Dr. Győry Ákos

   
 • Zrínyi Ilona Matematikaverseny

  vármegyei 13. helyen végzett

  Bahor Norbert Ákos (7.B)

  Felkészítők: Csetneki Csilla, Dr. Győry Ákos

   
 • Zrínyi Ilona Matematikaverseny

  vármegyei 10. helyen végzett

  Kecskés Katalin (8.B)

  Felkészítők: Dr. Szabadfalviné Kormányos Anikó, Tóth Tibor

   

Gratulálunk!